Programi

Sukladno odredbama Statuta, Savez Crnogoraca Hrvatske svake godine donosi Plan i program rada  od zajedničkog interesa dvije ili više svojih članica.